هاست سئو

SE200
 • فضای هاست 200 مگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • افزودن دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • پنل مدیریت سی پنل
SE500
 • فضای هاست 500 مگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • افزودن دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • پنل مدیریت سی پنل
SE1000
 • فضای هاست 1 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • افزودن دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • پنل مدیریت سی پنل
SE2000
 • فضای هاست 2 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • افزودن دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • پنل مدیریت سی پنل
SE5000
 • فضای هاست 5 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • افزودن دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • پنل مدیریت سی پنل
SE10000
 • فضای هاست 10 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • افزودن دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • پنل مدیریت سی پنل