تعویض آی پی سرور های امریکا
با سلام
به دلیل ابیوز های پیاپی و بی مورد سرور امریکا مجبور به تعویض این سرور شدیم
در این تعویض فقط ای پی ها تغییر می کند
دیتاسنتر جدید در کولوکراسیگ که دیتاسنتری قدرتمند در امریکا هست واقع شده
از تمام کاربران برای این تغییر ناگهانی پوزش میطلبیم


Tuesday, August 25, 2015

« برگشت