با سلامبا توجه به گزارش های متعدد کاربران مبنی بر این که رنج آی پی 37.220.6 سرور انگلستان در بسیاری از آی اس پی ها قابل دسترس نیست این رنج آی پی عوض شدلطفا برای دریافت آی پی جددید پسورد سرور خود را ...