هاست دانلود

DL1000
 • فضای هاست 1 گیگابایت
 • پهنای باند 100 گیگابایت
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل 3
 • افزودن دامنه 0
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • دیتابیس 1
 • پنل مدیریت سی پنل
DL2000
 • فضای هاست 2 گیگابایت
 • پهنای باند 200 گیگابایت
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل 3
 • افزودن دامنه 0
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • دیتابیس 1
 • پنل مدیریت سی پنل
DL5000
 • فضای هاست 5 گیگابایت
 • پهنای باند 500 گیگابایت
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل 3
 • افزودن دامنه 0
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • دیتابیس 1
 • پنل مدیریت سی پنل
DL10000
 • فضای هاست 10 گیگابایت
 • پهنای باند 1000 گیگابایت
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل 3
 • افزودن دامنه 0
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • دیتابیس 1
 • پنل مدیریت سی پنل
DL20000
 • فضای هاست 20 گیگابایت
 • پهنای باند 2000 گیگابایت
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل 3
 • افزودن دامنه 0
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • دیتابیس 1
 • پنل مدیریت سی پنل
DL50000
 • فضای هاست 50 گیگابایت
 • پهنای باند 5000 گیگابایت
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل 3
 • افزودن دامنه 0
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • دیتابیس 1
 • پنل مدیریت سی پنل