لایسنس SolusVM

لایسنس SolusVM Master License

لایسنس SolusVM Master License با پشتیبانی وب پویان
مناسب برای سرور اختصاصی و مجازی

لایسنس SolusVM Salve License

لایسنس SolusVM Salve License با پشتیبانی وب پویان
مناسب برای سرور اختصاصی و مجازی