لایسنس CPNginx

لایسنس CPNginx

لایسنس CPNginx با پشتیبانی وب پویان
مناسب برای سرور اختصاصی و مجازی