اوبونتو فرانسه

پلن دو اوبونتو
 • مقدار رم 1024 مگابایت
 • مقدار هارد 20 گیگ SSD
 • مقدار سی پی یو 1 هسته
 • پهنای باند ماهانه 2000 گیگ
پلن سه اوبونتو
 • مقدار رم 2048 مگابایت
 • مقدار هارد 35 گیگ SSD
 • مقدار سی پی یو 2 هسته
 • پهنای باند ماهانه 3500 گیگ
پلن چهار اوبونتو
 • مقدار رم 4096 مگابایت
 • مقدار هارد 50 گیگ SSD
 • مقدار سی پی یو 4 هسته
 • پهنای باند ماهانه 5200 گیگ
پلن پنج اوبونتو
 • مقدار رم 8192 مگابایت
 • مقدار هارد 70 گیگ SSD
 • مقدار سی پی یو 4 هسته
 • پهنای باند ماهانه 10000 گیگ
پلن شش اوبونتو
 • مقدار رم 16384 مگابایت
 • مقدار هارد 100 گیگ SSD
 • مقدار سی پی یو 8 هسته
 • پهنای باند ماهانه 26000 گیگ