کریو فرانسه

پلن دو کریو
 • مقدار رم 1024 مگابایت
 • مقدار هارد 4 گیگ SSD
 • مقدار سی پی یو 1 هسته
 • پهنای باند ماهانه 2000 گیگ
پلن سه کریو
 • مقدار رم 2048 مگابایت
 • مقدار هارد 4 گیگ SSD
 • مقدار سی پی یو 2 هسته
 • پهنای باند ماهانه 3500 گیگ
پلن چهار کریو
 • مقدار رم 4096 مگابایت
 • مقدار هارد 4 گیگ SSD
 • مقدار سی پی یو 4 هسته
 • پهنای باند ماهانه 5200 گیگ
پلن پنج کریو
 • مقدار رم 8192 مگابایت
 • مقدار هارد 4 گیگ SSD
 • مقدار سی پی یو 4 هسته
 • پهنای باند ماهانه 10000 گیگ
پلن شش کریو
 • مقدار رم 16384 مگابایت
 • مقدار هارد 4 گیگ SSD
 • مقدار سی پی یو 8 هسته
 • پهنای باند ماهانه 26000 گیگ