لایسنس کلود لینوکس

لایسنس کلاد لینوکس

لایسنس کلاد لینوکس با پشتیبانی وب پویان
مناسب برای سرور مجازی و اختصاصی
مناسب برای تمامی پنل ها

لایسنس کلود لینوکس (اورجینال)

لایسنس کلود لینوکس با پشتیبانی سی پنل
مناسب برای سرور اختصاصی و مجازی
مناست برای تمامی پنل ها

لایسنس کلود لینوکس مخصوص سی پنل (اورجینال)

لایسنس کلود لینوکس با پشتیبانی سی پنل
مناسب برای سرور اختصاصی و مجازی
مناست برای سی پنل

لایسنس کرنل کر (اورجینال)

لایسنس کرنل کر با پشتیبانی سی پنل
مناسب برای سرور مجازی و اختصاصی